Níže uvedené storno podmínky se týkají všech rezervací provedených na webu novaseninka.cz ve vztahu k ubytování „Rodinný apartmán Nová Seninka“ Provozovaný Alexandrem Stanislavem Macháčkem se sídlem: Heyrovského 422/37, Olomouc 77900, dále jen ubytovatel.

Storno podmínky pro rezervaci s úklidem

1. Host má právo bezplatně zrušit rezervaci v našem apartmánu do 3 dní před datem příjezdu. V případě zrušení rezervace v této lhůtě nebude hostovi účtován žádný poplatek.

2. Pokud host zruší rezervaci v apartmánu méně než 3 dny před dnem předcházejícím datu příjezdu, bude hostovi účtován storno poplatek ve výši celé částky rezervace.

3. Storno poplatek je platný bez ohledu na důvod zrušení rezervace. To zahrnuje situace, jako jsou změna plánů, nepředvídané události nebo jiné okolnosti, které vedou k zrušení rezervace.

4. Host má povinnost informovat nás o zrušení rezervace co nejdříve a to nejpozději do 24 hodin před datem předcházejícím předpokládanému příjezdu.

5. V případě, že host neinformuje o zrušení rezervace včas nebo nedodrží zmiňované storno podmínky, bude hostovi účtován celý pobyt v našem apartmánu.

6. Ubytovatel se zavazuje potvrdit rezervaci hostovi emailem a současně SMS zprávou, která bude odeslána do 24 hodin od provedení rezervace, v případě kdy host neobdrží obě tyto zprávy, není rezervace přijata za platnou.

Storno podmínky pro rezervaci bez úklidu

Při stornu této rezervace je účtován storno poplatek v plné výši ceny rezervace. Bez ohledu na důvod!

Najdete nás na sociálních sítích

Kontakt