1. Správce osobních údajů: Alexandr Stanislav Macháček „Rodinný apartmán Nová Seninka“ IČ: 08211299, se sídlem na adrese Heyrovského 422/37, Olomouc, je odpovědným správcem vašich osobních údajů.

  2. Účel zpracování osobních údajů: Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem provedení a správy vaší rezervace v našem apartmánu. To zahrnuje správu komunikace s vámi, potvrzení rezervace, poskytování služeb ubytování a fakturaci.

  3. Zpracovávané osobní údaje: Při rezervaci a pobytu v našem apartmánu můžeme zpracovávat následující osobní údaje: jméno, adresa, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa), údaje o platebních transakcích.

  4. Právní základ zpracování: Zpracování vašich osobních údajů je prováděno na základě plnění smlouvy, ke které jste se rozhodli uzavřít s námi týkající se rezervace a poskytování služeb ubytování.

  5. Uchovávání a ochrana osobních údajů: Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k plnění účelu, pro který byly shromážděny, a v souladu se zákonnými požadavky. Zajistíme vhodné technické a organizační opatření k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo poškozením.

  6. Předávání osobních údajů třetím stranám: Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím stranám, s výjimkou situací, kdy je to nezbytné pro plnění vaší rezervace (např. poskytovatel platebních služeb) nebo pokud na to máme zákonnou povinnost.

  7. Vaše práva: Máte právo žádat přístup ke svým osobním údajům, opravu nebo výmaz